fbpx
Przejdź do treści

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna, więc dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z danymi osobowymi Użytkownika.

Zgoda na korzystanie z plików cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie – zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności – pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej witrynie.

Źródło

Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal i zmodyfikowany dla celów witryny savento.pl

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Savento Piotr Wachowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 26b/16, NIP 1230857118. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i aktywności na witrynie savento.pl poprzez:

 • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka);
 • wprowadzone w formularzach informacje o danych osobowych (informacje te przesyłane są przez użytkowników w sposób dobrowolny);
 • gromadzenie logów serwera www przez firmę Savento, która funkcjonuje pod adresem internetowym savento.pl.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że Użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na temat Użytkownika, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy Użytkownik korzysta z naszej strony internetowej.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli Użytkownik zablokuje pliki cookie, nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • informacje o adresie IP i dane geolokalizacji.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, dane te są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.

Przechowujemy, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe – m.in.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer kontaktowy, logo – które Użytkownik podaje podczas użytkowania naszej witryny internetowej lub drogą komunikacji bezpośredniej.

Korzystanie z danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celu:

 • administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
 • personalizowania naszej strony internetowej;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • wysyłania do Użytkownika wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Użytkownika;
 • przesyłania komunikacji handlowej;
 • wysyłania newslettera;
 • zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku z działaniem naszej witryny;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom.

Jeśli Użytkownik prześle dane osobowe – w tym logo – do publikacji w naszej witrynie (np. w formie referencji), opublikujemy je zgodnie z udzieloną nam licencją.

Ustawienia prywatności Użytkownika mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji informacji na naszej stronie internetowej.

Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika naszym członkom kadry kierowniczej, pracownikom, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub/i do realizacji świadczonych usług.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy, mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność, i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Dane osobowe, które Użytkownik przesyła do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Zachowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe na serwerach chronionych hasłem i zaporą.

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe, zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Nie poprosimy Użytkownika o podanie hasła z wyjątkiem sytuacji, gdy loguje się on na naszej stronie internetowej.

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za cudzą Politykę prywatności i nie mamy kontroli nad praktykami osób trzecich.

Prawa Użytkownika


Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo do:

 • sprostowania i poprawienia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22-531-03-00.

Aktualizacja danych

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych.

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumie wszelkie zmiany w zasadach.

Skip to content