fbpx
Przejdź do treści

rodo

W związku, iż firma SAVENTO przetwarza Państwa dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa osobiście albo przez osoby trzecie, podczas ustaleń via mail, rozmów telefonicznych lub podczas podpisywania umowy, a także w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), poniżej prezentujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 przywołanego Rozporządzenia.

I/ Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Savento Piotr Wachowicz z siedzibą przy ul. Nowolipie 26B/16, 01-011 Warszawa, dalej zwany „Administratorem”.

II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości, można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora Państwa danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, inne dane, dobrowolnie i świadomie przekazane przez każdego z Państwa.

IV/ Cel przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 pkt. f) Rozporządzenia. Z jego treści wynika, że „przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”. Znajomość Państwa danych umożliwia nam współpracę handlową: wymianę informacji o produktach, uzgadnianie terminów, podpisywanie umów na wykonanie usługi, załatwianie reklamacji i prowadzenie rozliczeń finansowych. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość osiągania zysku z tej współpracy.

V/ Komu przekazywane są dane osobowe
Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

VI/ Czas przetwarzania danych osobowych
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane są przetwarzane.

VII/ Czy dane będą podlegały profilowaniu
Pobrane dane nie będą̨ podlegać́ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

VIII/ Czy podanie danych jest obowiązkiem.
Przetwarzanie wymienionych wcześniej danych osobowych do celów związanych ze współpracą handlową nie wymaga Państwa zgody. Podanie tych danych jest obowiązkiem, który wynika z treści punktu 2 niniejszej klauzuli.

IX/ Jakie przysługują prawa
Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do:
a. sprostowania i poprawienia danych osobowych;
b. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c. dostępu do danych osobowych;
d. przeniesienia danych osobowych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f. usunięcia danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: +48 22-531-03-00

Skip to content